Antikorupcijski plan

4. mart 17:18

Odbornici Skupštine grada Šapca usvojili su Odluku o lokalnom antikorupcijskom planu grada. Akcioni plan pregovaranja za pristupanje Republike Srbije Evropskoj uniji, poglavlje 23, kao jednu od aktivnosti propisuje obavezu jedinica lokalne samouprave da donesu svoje antikorupcijske planove. Reč je o dokumentu u kome se indentifikuju nadležnosti, procesi i procedure u kojima može da dođe do koruptivnog ponašanja, ali i načinima njegovog minimalizovanju i sprečavanja.
Podelite