Danas je Međunarodni dan maternjeg jezika

21. februar 16:17

Danas se obeležava Međunarodni dan maternjeg jezika. Ustanovio ga je Unesko, a u svetu se obeležava od 1999. godine, kako bi se promovisale jezička i kulturna raznolikost, kao i višejezičnost. U Srbiji živi više od 30 etničkih zajednica koje govore svojim jezikom, a u službenoj upotrebi je 11 jezika manjina. Oko 70 hiljada dece u Srbiji obrazuje se na osam manjinskih jezika. Prema procenama Uneska u Srbiji se govori oko šest hiljada jezika, ali gotovo polovini preti izumiranje.
Podelite