Javni poziv za učešće u javnoj raspravi

11. februar 17:26

Grad Šabac i Gradska uprava u partnerstvu sa programom Ujedinjenih nacija za razvoj raspisale su javni poziv organizacijama civilnog društva i udruženjima građana za učešće u javnoj raspravi o prioritetima za predstojeći javni poziv u sklopu projekta regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu. Prezentacija i rasprava o predloženim priopritetima biće održana 14. februara u sali Kulturnog centra u terminu od 12. sati. Predloženi prioriteti sa podtemama su: Podrška osetljivim grupama građana, mladi, zaštita životne sredine, društveni i ruralni razvoj, zapošljavanje. Primedbe, predlozi i sugestije mogu se dostaviti do 14. februara, elektornskim ili pisanim putem Odeljenju za društvene delatnosti Gospodar Jevremova broj 6, kancelarija 24. sa naznakom "Za javnu raspravu o prioritetima u okviru Reload projekta".
Podelite