Rodoljub Šabić: Loš plasman Srbije

2. februar 18:20

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić povodom objavljivanja svetskog Indeksa vladavine prava, izjavio je da generalno loš plasman Srbije, najlošiji plasman u regionu i konkretne nezadovoljavajuće ocene predstavljaju veoma ozbiljno upozorenje. Srbija je po indeksu demokratije britanskog Ekonomista pala za dva mesta i sada je 66. mestu na listi od 165 zemalja i dve teritorije. Srbija je kao i prethodne godine svrstana u kategoriju "manjkavih demokratija" dok je u domenu slobode medija ocenjena kao "prilično neslobodna". U saopštenju, poverenik je izrazio zabrinutost da bi slika o stanju vladavine prava u Srbiji mogla i dodatno biti pogoršana usled nekih od aktivnosti na planu izmena Ustava, zakonodavnom planu i praksi.
Podelite