80 000 vaučera u 2018.

7. januar 18:06

Vlada Srbije usvojila je Uredbu o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje unapređenja turističkog prometa domaćih turista na teritoriji Republike Srbije. Usvojenom Uredbom u ovoj godini predviđena je dodela 80 hiljada vaučera za odmor u Srbiji. Korisnici vaučera mogu biti: penzioneri, nezaposlena lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje, korisnici prava na dohodak za pomoć i negu drugog lica, zaposleni čija primanja ne prelaze iznos od 60 hiljada mesečno, ratni vojni i civilni invalidi rata sa primanjima koja ne prelaze 60 hiljada mesečno, korisnici prava na naknadu na porodičnu invalidninu po palom borcu, korisnici registrovanog poljoprivrednog gazdinstva. Građani će vaučere moći da koriste zaključno sa 20. novembrom, na teritoriji cele Srbije, izuzev Beograda i Novog Sada.
Podelite