Rodoljub Šabić: Vlada ne traži moje mišljenje

5. decembar 2017. 15:12

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić ponovo je upozorio da je loše što Vlada Srbije neke predloge zakona koji podrazumevaju i obradu ličnih podataka utvrđuje i dostavlja parlamentu, a da ne traži mišljenje poverenika, iako je na to obavezuje poslovnik i zakon. "Ovo za posledicu može imati ne samo "apstraktno" ugrožavanje principa ustavnosti usled usvajanja zakonskih normi suprotnih ustavnim odredbama, nego i konkretno, kontinuirano ugrožavanje prava na zaštitu podataka o ličnosti u primeni zakona nakon usvajanja", naveo je Poverenik u saopštenju. Poverenik je dodao da su samo 1. decembra u skupštinsku proceduru ušla tri predloga zakona za koje nije traženo mišljenje Poverenika, a koja sadrže rešenja koja se obradom podataka o ličnosti bave na način koji je u suprotnosti sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i Ustavom Srbije.
Podelite