„Šabac grad bez neplivača“

3. decembar 2017. 18:13

U sklopu akcije „Šabac grad bez neplivača“ čiji je pokrovitelj grad Šabac u organizaciji Vaterpolo kluba, održano je polaganje završnog ispita iz plivanja. Oko 250 učenika prvih razreda završilo je obuku i dobilo diplomu.
Podelite