Rampa ispred treće zdravstvene

30. novembar 2017. 19:26

Ispred Treće zdravstvene stanice Doma zdravlja "Dr Draga Ljočić" postavljena je pomoćna ograda koja će olakšati pristup osobama sa invaliditetom. Ona je izgrađena sredstvima koje je obezbedila NLB banka i poslednja je u smislu rešavanja problema prilaza gradskim ambulantama.
Podelite