Novine u Pravilnicima i kriterijumima za izbor programa rada

30. novembar 2017. 19:22

Na 18. sednici Skupštine grada usvojeni su Pravilnici o postupku i kriterijumima za izbor programa rada, projekata u oblasti socijalne, zdravstvene zaštitite i kulture koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta grada. Grad Šabac je prošle godine za konkurs iz oblasti kulture izdvojio 12 miliona dinara, čime je finansirano 27 projekata, poput muralizacije grada, postavljanja biste „Dr Andre Jovanovića“, bareljefa Mihaila Đurića. Pravilnici koji su sprovođeni postojali su i ranije. Izmenom statuta grada Šapca i uredbe o kriterijumima i načinu izbora projekata, predviđeno je da budu u nadležnosti Skupštine grada, i njihovim izglasavanjem usvojene su novine.
Podelite