Profesor Dragan Đuručin o članstvu u EU

25. novembar 2017. 16:42

Ne možete biti deo Evorpske unije ako nemate puteve, železnice, aerodrome i ostalu infrsatrakturu, ali moraju postojati i zakoni i institucije koje prate primenu i poštovanje tih zakona, ocenio je profesor na Ekonomskom fakultetu Dragan Đuručin. Komentarišući aktuelne ekonomske prilike, on je rekao da je digitalzacija prioritet, ali i da politika čvrstog budžetskog ograničenja nema alternativu i da se to odnosi i na privredu. Država, naglašava Đuričin, ne sme pokrivati gubitke državnih predzueća budžetskim novcem. "Ukoliko se deficiti sa tog sektora kompenzuju iz budžeta, ukoliko država daje garancije za kredite koje uzimaju ta preduzeća da bi pokrila svoje gubitke onda se mikro fleksibilno ograničenje prenosi sa nivoa preduzeća i banaka na nivo države. Tako da maca juri svoj rep i nikad ga ne dostiže", rekao je Đuričin.
Podelite