Anketa poslodavaca 2017.

23. novembar 2017. 17:37

Nacionalna služba za zapošljavanje u narednih mesec dana sprovodi „Anketu poslodavaca 2017“, u cilju kontinuiranog praćenja potreba tržišta rada. Ovogodišnja anketa je sedma zaredom i njome će biti obuhvaćeno oko pet hiljada poslodavaca iz svih oblasti rada. Anketari Službe intervjuisaće poslodavace širom Srbije o njihovim planovima zapošljavanja, neophodnim veštinama i znanjima koje potencijalni zaposleni treba da poseduju. Rezultati, kao i u slučaju prethodnih anketa, koristiće se za procenjivanje situacije na tržištu rada, za usklađivanje usluga i mera koje pruža Nacionalna služba, sa potrebama privrede, kao i za poboljšanje kvaliteta usluga. Svrha Ankete poslodavaca je i identifikacija deficitarnih zanimanja – u svim regionima, kao i po privrednim sektorima. Visok nivo učešća kompanija u istraživanju je od ključnog značaja, a dobijene informacije biće od značaja za Nacionalnu službu za zapošljavanje, obrazovne institucije i za same poslodavce.
Podelite