Aktivnosti Doma zdravlja povodom Svetskog dana borbe protiv dijabetesa

13. novembar 2017. 18:24

Dom zdravlja "Dr Draga Ljočić" Šabac aktivno će obeležiti Svetski dan borbe protiv dijabetesa 14. novembar, u svim gradskim ambulantama merenjem šećera u krvi, deljenjem flajera i, u okviru grupnog zdravstveno-vaspitnog rada, kratkim predavanjem o šećernoj bolesti. Pored toga, svi lekari iz Službe zdravstvene zaštite odraslog stanovništva sutra će uraditi skrining za dijabetes svojim pacijentima.
Podelite