Ugovor o stručno naučnoj saradnji

2. novembar 2017. 17:57

Prof. dr Ivan Paunović, načelnik Centra za endokrinu hirurgiju Kliničkog Centra Srbije i dr Slobodan Popović, vršilac dužnosti direktora Opšte bolnice „Dr Laza K. Lazarević“ potpisali su danas ugovor o stručno–naučnoj saradnji dve ustanove. Odredbama ugovora uređuju se odnosi saradnje u zdravstvenoj, naučnoj i obrazovnoj delatnosti iz oblasti endokrine hirurgije, poput školovanja kadrova u Centru za endokrinu hirurgiju, dolazaka renomiranih stručnjaka radi primene savremenih hirurških procedura. Takođe, utvrđuje se način sprovođenja dijagnostičkih i konzilijarnih pregleda pacijenata koji se upućuju iz Opšte bolnice, izvođenje daljih procedura i izbor mesta lečenja, kao i tretman eventualnih postoperativnih komplikacija koje ne mogu biti zbrinute u šabačkoj bolnici. Ugovor omogućava stalnu naučno-nastavnu bazu za dalje stručno usavršavanje i obezbeđuje saradnju u rešavanju zdravstvenih problema iz oblasti endokrine hirurgije za pacijente Mačvanskog okruga.
Podelite