Priprema pred setvu

1. oktobar 2017. 18:23

Adekvatni vremenski uslovi tokom jeseni, pogodni su za pripremu zemljišta pred setvu. Da bi prinosi bili i za 30 odsto veći neohodno je da se predsetvena priprema koja podrazumeva pripremu, obradu zemljišta i đubrenje obavi na vreme.
Podelite