Najviše zahteva za podsticaje tova junadi i svinja

27. jul 18:44

Prema podacima Poljoprivredno stručne i savetodavne službe u Šapcu, najveći broj zahteva poljoprivrednici podnose za subvencije i podsticaje tova junadi i svinja. Za nabavku opreme i mehanizcije, jedan konkurs je završen prvog jula, ali preko Uprave za zemljište poljoprivrednici mogu konkurisati do kraja ovog meseca.
Podelite