Srbija nema preciznu evidenciju o broju lekara koji odlaze iz zemlje kako bi radili u inostranstvu

15. maj 2017. 18:41

Srbija nema preciznu evidenciju o broju lekara koji odlaze iz zemlje kako bi radili u inostranstvu. Ipak, prema podacima Lekarske komore Srbije, u prethodne dve godine izdata su 2.004 Sertifikata dobre prakse, koji su uglavnom potrebni za zaposlenje u inostranstvu. Ako bi se ovaj podatak uzeo kao relevantan to znači da je Srbija za dve i po godine izgubila nešto manje od 7 odsto lekara. Najčešće se kao merilo za taj podatak uzima broj doktora koji od Lekarske komore Srbije traže “Good standing” sertifikat tj. sertifikat dobre prakse. Taj dokument dokazuje da lekar nije osuđivan pred Sudom časti Lekarske komore Srbije, kao i da se protiv lekara ne vodi spor.
Podelite