Vremenske prilike poslednjih dana pogoduju njivskim usevima ali pojavi i razvoju biljnih bolesti

8. maj 2017. 18:20

Vremenske prilike poslednjih dana pogoduju njivskim usevima ali pojavi i razvoju biljnih bolesti na povrću, voću i ostalim gajenim kulturama. Primetna je i pojava insekata koji u velikoj meri mogu umanjiti rod kod voćaka i ozimih useva. Stručnjaci podsećaju da treba obići parcele i ako je neophodno obaviti zaštitu.
Podelite