Svetski dan hemofilije

17. april 18:39

Danas je Svetski dan hemofilije. Procenjuje se da u svetu od bolesti zgušavanja krvi boluje oko 400.000 osoba, ali je tek za njih oko 25% dostupno adekvatno lečenje. U Srbiji ima oko 900 ljudi koji su oboleli od hemofilije, a lekovi i terapije su im dostupni preko RFZO. Reč je o neizlečivoj bolesti, čije posledice mogu dovesti do invaliditeta ili čak smrtnog ishoda. Dr Dragan Mićić, pedijatar i hematolog sa Instituta za majku i dete, objašnjava da je to urođena bolest, genetski determinisana. "Osoba sa hemofilijom se rađa kao takva... U toku života je stalno bolesna, ima nedostatak nekog od faktora za zgrušavanje krvi, što takvu osobu dovodi u situaciju da lakše i duže krvari nego obična populacija", rekao je. Bolest se otkriva time što se uoči tendencija ka krvarenju, a laboratorijskim ispitivanjim se potvrđuje, dodaje. Prevencija je nemoguća, s obzirom na to da se radi o urođenoj bolesti. Međutim, doktor ističe da onaj ko ima hemofiliju može da živi s njom.
Podelite