Rok za podnošenje godišnjeg finansijskog izveštaja do sutra

17. april 2017. 18:37

Politički subjekti imaju rok do sutra, 18. aprila, da Agenciji za borbu protiv korupcije podnesu godišnje finansijske izveštaje za prethodnu godinu, a protiv onih koji to ne urade u predviđenom roku biće podnete prekršajne prijave. Godišnji finansijski izveštaj sadrži, pored podataka o samom političkom subjektu, i podatke o prihodima i rashodima političkog subjekta u toku 2016. godine, kako za finansiranje redovnog rada tako i za sve kampanje koje je finansirao tokom te godine, izjavila je Jelena Đorđević, samostalni savetnik Centra za kontrolu finansiranja političkih aktivnosti Agencije za borbu protiv korupcije. Agencija vrši kontrolu tih godišnjih finansijskih izveštaja i ona je značajna zbog kontinuiranog povećanja transparentnosti finansiranja političkih aktivnosti, navodi Đorđević.
Podelite