Maturu birati u skladu sa fakultetom

16. april 2017. 19:42

Član radne grupe koja je osmislila koncept državne mature profesor Radivoje Stojković kaže za RTS da će državna matura omogućiti maturantima ne samo da polažu prijemni ispit na jednom fakultetu, nego da konkurišu na svim fakultetima sličnog smera koji postoje u Srbiji. Radivoje Stojković rekao je, gostujući u Dnevniku RTS-a, da su za sva tri tipa mature - opšte, stručne i umetničke, obavezna tri ispita. "Imamo obavezni deo, maternji, odnosno srpski jezik, matematiku za one koji je uče više od dve godine, a treći ispit je izborni sa liste ponuđenih predmeta - fizika, hemija, istorija, geografija ili strani jezik. On bi trebalo da bude biran u skladu sa fakultetima na kojima će učenik konkurisati", objašnjava Stojković.
Podelite