Radovi u ulici Gospodara Jevrema

21. mart 19:30

Gradska uprava Grada Šapca - Odeljenje za inspekcijske i komunalno-stambene poslove, obaveštava građane da će JKP „Vodovod-Šabac“, Šabac, vršiti raskopavanje površine javne namene u Ulici Gospodara Jevrema 18, zbog intervencije na popravci vodovodne mreže do 24. marta. Obaveza je izvođača da raskopanu površinu javne namene po završetku radova, dovede u ispravno stanje i otkloni eventualna oštećenja, u protivnom dovođenje u ispravno stanje izvršiće se preko drugih lica, na teret sredstava tog preduzeća.
Podelite