"Živa biblioteka" sutra na Trgu

9. jun 2016. 19:40

Projekat Živa biblioteka, koji ima za cilj razbijanje predrasuda prema marginalizovanim grupama, kao i borbu protiv diskriminacije, biće organizovan sutra na gradskom trgu. Asocijacija „Duga“ ovim projektom aplicirala je na gradskom konkursu za finanisranjue projekata udruženja građana iz oblasti socijalne i zdravstvene zaštite u 2016. godini. Grad Šabac je odobrio 120 hiljada dinara za realizaciju ovog projekta. „Živa biblioteka“ podrazumeva čitanje knjiga, pri čemu su knjige ljudi, različitih životnih priča i sudbina, a zbog kojih su često nalaze na drustvenim marginama. Projekat se realizuje u vremenu od 17 do 22 sata.


Podelite