Nove usluge socijalne zaštite u Vladimircima

26. mart 2016. 18:59

Centar za socijalni rad opštine Vladimirci počinje realizaciju projekta geronto-sestre. Zahvaljujući ovom projektu, deset osoba sa srednjom stručnom spremom i položenim vozačkim ispitom, i jedan administrativni radnik dobiće posao.Podelite