Operativni plan odbrane od poplava

Na poslednjem zasedanju Skupštine grada Šapca, većnom glasova odbornika usvojen je Operativni plan odbrane od poplava na vodotocima drugog reda na teritoriji grada za 2017-u godinu. Operativnim planom precizirani su način, mere, subjekti i postupci u odbrani od poplava, a lokalna samouprava...

27. jun 18:05